đá banh đội tuyển việt nam

thống kê world cup

Hàn Quốc. Liên đoàn K3

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 12:00
+88
2.04 3.08 3.60
Ngày 12 tháng 8. 12:00
+88
3.16 3.08 2.21