đá banh

Scotland. Chức vô địch

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 20:45
+298
1.90 3,44 3,95
11. 16:00
+304
2.16 3.28 3.32
11. 16:00
+300
2.05 3.32 3,56
11. 16:00
+301
2.81 3.22 2,48
11. 16:00
+299
2.02 3.34 3.64