đội bóng hay nhất thế giới

Tên của sự kiện hai
Giành chiến thắng 2
1
Giành chiến thắng 1
19:05
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ tường thuật trực tiếp bóng đá ngoại hạng anh 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+41
2.61 1.615
19:10
+41
tường thuật trực tiếp bóng đá ngoại hạng anh
1.61 2.35
20:10
+41
1,52 2.57
20:10
+41 tường thuật trực tiếp bóng đá ngoại hạng anh
3,72 1.285
21:10
+41
1,79 2.05
Ngày 12 tháng 8. 01:10
+41
2.16 1.71
Ngày 12 tháng 8. 01:15
+41
1,98 1,85