điều kiện việt nam vào vòng trong

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
10:00
+12
1.285 3.36
10:00
+12
3.08 1.333
10:00
+12
1.92 1.81
11:30
+12
1.112 5.65
vck là gì
11:30
+11
1.052 8,00
13:00
+12
3,40 1.28
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2