22 game

Nhật Bản. Nam giới. JHL

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
08:30
+7
2.81 8.30 1.62
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả
Trái tim Ryukyu
2.81
Buộc
8.30
Dược phẩm Wakunaga
1.62
Ryukyu Corazon hoặc Draw
2.12
Ryukyu Corazon hoặc Dược phẩm Wakunaga
1.03
Cà vạt dược phẩm hoặc wakunaga
1.363