30thang4 fo4 garena

Nhật Bản. J-League. Bộ phận 1

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 07:00
+378
2.53 3,45 2.66
11. 11:30
+367
3,95 3,52 1.909
11. 12:00
+370
2,84 3.32 2,45
11. 12:00
+363
1.43 4,55 7.10
11. 12:00
+374
1.65 4.05 4,80
14 tháng 8. 11:00
+300
1.87 3,42 4.30
14 tháng 8. 11:30
+311
3.18 3.28 2.27
14 tháng 8. 12:00
+321
2.46 3,55 2,68
14 tháng 8. 12:00
+301
2.60 3.08 2,84