bảng đấu của việt nam

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
09:30
3,56 1.24
09:30
1.83 1,85
11:00
1.64 2.10