bảng xếp hạng bóng đá bỉ

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
14 tháng 8. 18:00
+307
1.34 5.30 7,90
14 tháng 8. 18:00
+320
2,78 3,72 2.31
14 tháng 8. 21:15
+318
1.87 3,96 3.65
15 tháng 8. 20:00
+318
2,90 3,76 2.22
15 tháng 8. 21:15
+316
1.97 3,88 3.38
15 tháng 8. 21:15
+316
1,95 3,88 3,45
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
20:00
+247
4.25 4.25 1.67
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 21:15
+234
1,99 4,00 3.04
Ngày 12 tháng 8. 21:15
+235
3.68 4.20 1,75
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
21:15
+6
2.28 3.60 2.61
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
9:00 tối
+6
16,50 9.10 1.076