bảng xếp hạng bóng đá châu âu

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
1.
Esouck, Ron dota 2 chat wheel
09:00
+12
2,98 1.35
09:00
+12
1.25 3.62
09:00
+12
1.099 6.05
dota 2 chat wheel
09:00
+12
2,73 1.41
dota 2 chat wheel
10:30
+12
1.38 2,85
10:30
+11
10,00 1.025
10:30
+11
1.084 6,50
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2