bảng xếp hạng fifa trung quốc

Costa Rica. Phân chia đầu tiên

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
23:00
+252
2.67 3,40 2,42
Ngày 12 tháng 8. 03:00
+250
2.81 3.38 2.33
Ngày 12 tháng 8. 03:00
+230
2.09 3.50 3.15
11. 04:00
+224
1.86 3,54 3,82