bảng xếp hạng vòng loại world cup 2022 bảng g

Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
Điểm trong loạt 3: 1
Ngày 12 tháng 8. 09:00
+189
1,55 2,49
Điểm trong loạt 2: 2
Ngày 12 tháng 8. 12:00
+189
2.625 1,50