bảng xếp hạng vòng loại world cup của việt nam

Nam Phi. Premier League

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 19:30
+86
2.47 2,79 3.04
11. 15:00
+88
1.83 3.25 4.20
11. 15:00
+85
2,79 2,76 2,68
11. 15:00
+86
2.60 2,79 2,85
11. 20:00
+85
2,75 2,76 2,72
14 tháng 8. 15:00
+85
1.64 3,42 5.25
14 tháng 8. 17:30
+86
2.67 2,96 2.62