bốc thăm world cup

Tên của sự kiện Khuyết tật1
Handicap, mục tiêu
Khuyết tậthai
Handicap, mục tiêu
18:00
hai.
+5
(+13,5)
1,88
(-13,5)
1.80
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
5 giờ chiều
+7
1.33 9,90 4.15