bang xep hang bong da nga

Nước Hà Lan. Eredivisie

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
truc tiep bong da vong loai wc hom nay Ngày 12 tháng 8. 20:00
+376
3,42 3,72 2,00
11. 18:45
hai. truc tiep bong da vong loai wc hom nay
+364
6,95 4,80 1.41
11. 20:00
+372
2.03 3,58 3,46
11. 20:00
+368
1.46 4,75 6.05 truc tiep bong da vong loai wc hom nay
11. 9:00 tối
+366
1.285 5,75truc tiep bong da vong loai wc hom nay 9,20
14 tháng 8. 12:15
+378
2,55 3.64 2.54
14 tháng 8. 14:30
+297 truc tiep bong da vong loai wc hom nay
1.16 8.10 13,25
14 tháng 8. 14:30
+365
1.46 4.60 6.30
14 tháng truc tiep bong da vong loai wc hom nay 8. 16:45
+368
4.15 3.60 1,85