bang xep hang mexico cup

Hàn Quốc. KBO League

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện hai
Giành chiến thắng 2
1
Giành chiến thắng 1
11:30
+41
1.63 2.24
11:30
+41
2.01 1.78
11:30
+41
2.12 1.70