bd truc tuyen anh

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
10:15
+12
1.285 3.36
10:15
+12
2.36 1.533
11:45
12,25 1,006
13:15
+12
1,57 2.28
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2