bxh các giải vô địch quốc gia châu âu

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
08:50
+20
1.37 2,84
09:20
1,85 1,85
09:50
+20
2.25 1,57
10:20
1.22 3,82
10:50
+20
2.11 1.65
12:20
1.571 2.25
12:50
1.70 2.03
13:20
1.571 2.25
13:50
1,85 1,85
14:20
1.571 2.25