các đội dự world cup 2022

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 5 giờ chiều
hai.
+373
1.68 3,98 4.65
11. 16:00
hai.
+371
3,78 3,46 1.97
11. 16:00
+372
2.01 3.60 3.50
14 tháng 8. 15:00
+306
1.44 4.60 6.70
15 tháng 8. 5 giờ chiều
hai.
+311
5.05 4,00 1.63
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 17:30
hai.
+312
2,99 3,46 2.18
Ngày 12 tháng 8. 17:30
hai.
+318
1.833 3,96 3,52
Ngày 12 tháng 8. 17:30
+305
1.47 4.45 5.65
Ngày 12 tháng 8. 17:30
hai.
+299
1.44 4.40 6.25
11. 14:00
hai.
+313
2.57 3,40 2.51
11. 16:00
+304
1.36 4,90 7.00
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
17:30
hai.
+6
3,92 3,95 1.69
Tên của sự kiện Khuyết tật1
Handicap, mục tiêu
Khuyết tậthai
Handicap, mục tiêu
18:00
hai.
+4
(-4,5)
1.97
(+4,5)
1.80
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
18:00
hai.
+6
4.20 4.65 1,55
18:00
+6
3,58 4.60 1.66
18:00
hai.
+6
1.191 6.45 9,50
18:00
hai.
+6
1.069 9,40 17,25
19:00
+6
2,79 4.15 2,00
19:00
hai.
+6
11,50 8.30 1.121
19:15
+6
3,84 4.45 1.63