cách tính điểm vòng loại thứ 2 world cup 2022

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 17:30
+233
1.30 4,70 9.00
Ngày 12 tháng 8. 20:00
+218
4.25 3,45 1.76
11. 17:45
+227
3.125 3.34 2.11
11. 20:00
+215
2.32 3.04 3.00
14 tháng 8. 17:15
+212
1.24 5.20 10,50
14 tháng 8. 20:00
+221
1.81 3,48 3,94
15 tháng 8. 5 giờ chiều
+222
2,70 3.125 2,48
15 tháng 8. 19:30
+221
1.909 3.35 3,82