danh sách vòng loại world cup 2022

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
18:00
hai. đội tuyển việt nam đá tối nay
+42
1.013 13.00
19:30
+49
3.10 1.35
đội tuyển việt nam đá tối nay
9:00 tối
+48
1.11 6.10
Ngày 12 tháng 8. 00:30
+46
đội tuyển việt nam đá tối nay
7,80 1.069
đội tuyển việt nam đá tối nay
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
9:00 tối
hai.
O.Luz / C.ugo Carabelli đội tuyển việt nam đá tối nay
2,99 1.37
đội tuyển việt nam đá tối nay