dota 2 cheat

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 20:15
+358
1,57 4.05 5,40
11. 22:30
hai.
+357
1.69 3.62 4,95
14 tháng 8. 01:00
+299
1.80 3,44 4.50
14 tháng 8. 18:00
+304
2.57 3.28 2.66
14 tháng 8. 20:00
+309
2.13 3.25 3,42
14 tháng 8. 20:15
+310
3,54 3,54 1,98
14 tháng 8. 22:30
+305
1.60 4.05 5.05