dota 2 leaderboard

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 00:00
+230
2.13 3,40 3.14
Ngày 12 tháng 8. 02:15
+231
2.21 3,58 2,86