dota 2 new update

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
lịch thi đấu đổi tuyển vn
19 tháng 8. 20:30
+310
2,40 3.20 3.02
20 tháng 8. 19:00
hai.
+311
2.18 3.28 3.36
20 tháng 8. 20:30
lịch thi đấu đổi tuyển vn
+298
5,55 3,70 1.64
20 tháng 8. 20:45
+290
1.32 5,00 9,70
lịch thi đấu đổi tuyển vn
21 tháng 8. 19:00
+290
1.34 4,80 9,40
lịch thi đấu đổi tuyển vn
21 tháng 8. 19:30
+291
1.39 4.50 8.40
21 tháng 8. 9:00 tối
+286
1.26 5,45 12.00
lịch thi đấu đổi tuyển vn