dota 2 secret shop

Nhật Bản. J-League. Phân khu 2

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 11:00
+300
2,65 3.125 2,76
11. 11:00
+316
2.20 3,55 3.08
11. 11:00
+312
2,40 3.32 2,92
11. 11:00
+301
1.68 3.68 5.15
11. 12:00
+301
1.80 3.50 4,55
11. 12:00
+308
1.67 3,90 4,85
11. 12:00
+316
1.63 4.10 4,90
11. 12:00
+299
1.615 3,84 5,50
14 tháng 8. 11:00
+299
2,84 3.00 2.66
14 tháng 8. 11:00
+288
4.60 3.22 1,88
14 tháng 8. 12:00
+305
2.32 3.15 3.20