dota 2 steam charts

ket qua nba truc tuyen

Nước Iceland. 3. Phân chia

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
ket qua nba truc tuyen
21:15
+6
2.28 3.60 2.61
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường ket qua nba truc tuyen chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả
Người chiến thắng Jupiters Vaengir
2.28
Buộc
3.60
Người chiến thắng Augnablik
2.61 ket qua nba truc tuyen
Người chiến thắng hoặc vẽ người chiến thắng
1.40
Người chiến thắng Jupiters Vaengir hoặc chiến thắng Augnablik
1.22
Người chiến thắng hoặc rút thăm Augnablik
1,52