ea sports fifa online 4 vietnam

Hàn Quốc. K League 2

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 11:00
+222
2.875 3.04 2.47
11. 13:00
+222
4.45 3,40 1.78
11. 13:00
+221
2,76 2,96 2.625
14 tháng 8. 11:00
+223
2,00 3.24 3.66
14 tháng 8. 13:00
+230
3.30 3.38 2.07