event f04

Scotland. Premiership

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 16:00
+360
1,79 3,54 4,55
11. 16:00
+359
2.81 3.10 2.62
11. 16:00
+338
1.184 6,50 16:00
11. 16:00
+370
2.375 3.32 2,96
14 tháng 8. 13:00
+349
13,75 6,75 1.191
14 tháng 8. 16:00
+360
1.60 3,94 5,50