fifa club world cup 2022

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
10:30
+12
1,75 1,99
10:30
+12
1.20 4.15
12:00
+12
1,55 2.32
13:30
+12
2.62 1.44
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2