fifa online 3 english

Thân thiện. Câu lạc bộ Nam giới

Tên của sự kiện Khuyết tật1
Handicap, mục tiêu
Khuyết tậthai
Handicap, mục tiêu
18:00
hai.
+5
(+13,5)
1,88
(-13,5)
1.80
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Tổng thị trường
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Tổng số mục tiêu
Ít hơn Hơn
Số lẻ Đôi
1.83 1.83