fifa online 4 thailand

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
17:30
hai.
+6
3,92 3,95 1.69
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả
Giành GBK
3,92
Buộc
3,95
Chiến thắng VIFK
1.69
Người chiến thắng hoặc cà vạt GBK
1,98
Người chiến thắng GBK hoặc chiến thắng VIFK
1.183
Chiến thắng VIFK hoặc hòa
1.186