game đăng ký nhận tiền thưởng

lịch thi đấu tuyển pháp
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Phần 1: 0
18:00
+473
2,00 3.32 3,72
Phần 1: 3
19:00
+483
3.06 3,40 2.23
Phần 1: 0
19:00
+458
1.22 6.15 11,50
Phần 1: 3
20:00
hai.
+469
5,55 4.15 1,54
Phần 1: 1
20:30
+486
2.91 3.22 2.41
Phần 1: 2
9:00 tối
+479
1.60 3,90 5.30