gh dota 2

Cộng hòa Séc. Fnl

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 5 giờ chiều
+228
3.32 3,48 1,98
11. 10:15
+226
bảng xếp hạng vòng loại world cup việt nam
2.36 3.28 2,75
11. 10:15
+228
3.125 3.34 2.11
11. 10:15
bảng xếp hạng vòng loại world cup việt nam
+225
2.05 3.30 3.30
14 tháng 8. 10:15
hai.
+230
2.17 3,42 2,94
bảng xếp hạng vòng loại world cup việt nam
14 tháng 8. 10:15
+233
2.43 3,44 2,56
14 tháng 8. 5 giờ chiều
+225
2.01 3.36 3.35
14 tháng 8. 5 giờ chiều
hai.
+230
2.06 3,48 3.125