hôm nay việt nam đá với ai mấy giờ

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
11. 20:00
1.31 3.26
11. 20:00
1.34 3.10
11. 20:00
2,48 1,50
11. 20:00
1.70 2.08
11. 20:00
1.34 3.10