kết quả bốc thăm vòng loại world cup

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
12:00
+12
2.30 1,56
12:00
+12
2,98 1.35
13:00
+12
1.35 2,98
13:30
+12
1.186 4.30
14:00
+12
2.26 1,58
5 giờ chiều
+12
1.159 4,70
17:45
+12
1.32 3.14
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
5 giờ chiều
3,54 1.26