kết quả vòng loại thứ 3 world cup

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
10:00
+12
1.24 3,72
10:00
+12
1.48 2.50
10:00
+12
4.05 1.21
11:30
+12
1.33 3.10
11:30
+11
10,75 1.018
11:30
+12
3.26 1.30
11:30
+12
1.104 5,90
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2