keo bet88

Nước Hà Lan. Erste Divisie

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 20:00
hai.
+310
1.45 4,75 6.20
Ngày 12 tháng 8. 20:00
hai.
+312
1,51 4.45 5,75
Ngày 12 tháng 8. 20:00
+321
2,65 3.34 2.61
Ngày 12 tháng 8. 20:00
+320
2.43 3.65 2.66
Ngày 12 tháng 8. 20:00
+320
1.66 4.40 4.333
Ngày 12 tháng 8. 20:00
+316
4.20 3.68 1.82
14 tháng 8. 12:15
+315
1,52 4,55 5,45
15 tháng 8. 20:00
+310
1.49 4.40 6.15
15 tháng 8. 20:00
+318
4.333 3,72 1.78
15 tháng 8. 20:00
+318
4.50 3,74 1,75