keo nha cai bong da truc tiep

Thụy Sĩ. Liên minh thử thách

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
Xngày 11 11 việt nam đá mấy giờ
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 19:30
+312
3,98 3.68 1.83 ngày 11 11 việt nam đá mấy giờ
Ngày 12 tháng 8. 19:30
+316
2.16 3,76 2,93
Ngày 12 tháng 8. 20:15
hai.
+318
2,72 3,72 2.31
ngày 11 11 việt nam đá mấy giờ
11. 18:00
+318
2.43 3,48 2,70
ngày 11 11 việt nam đá mấy giờ
14 tháng 8. 14:15
hai.
+318
2.57 3,70 2,44
ngày 11 11 việt nam đá mấy giờ