keo nha cai vin

Nước Đức. Bundesliga 2

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 18:30
+378
2,69 3.68 2,40
Ngày 12 tháng 8. 18:30
+373
2.20 3,52 3.10
11. 13:00
+372
3.32 3.62 2.07
11. 13:00
+375
1.94 3,78 3,56
11. 13:00
+376
2.22 3.62 2,99
tiso tile
11. 20:30
+373
1.83 3,85 3,92
14 tháng 8. 13:30
+317
2.07 3.66 3.28
tiso tile
14 tháng 8. 13:30
+318
2.07 3.66 3.28
14 tháng 8. 13:30
+317
2tiso tile.10 3,90 3.05