ket qua vong loai world cup chau a

Thổ Nhĩ Kỳ. Liga 1

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 16:00
+225
2.17 3.125 3.20
11. 20:45
+218
1.44 4.25 6.10
11. 20:45
+227
1.87 3,58 3,58