ketqua truc tiep

Người xứ Wales. Premier League

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 15:30
+229
2,70 3,40 2.33
11. 15:30
+230
2.62 3,44 2.375
11. 15:30
+225
4.50 4,00 1.61