ketquabongda tructuyen hom nay Một cược 31 may mắn là gì?

Nếu bạn đã đọc tất cả có thể Nhiều cược giải thích trong của chúng tôi Thuật ngữ về các điều khoản cá cược thể thao, bạn sẽ thấy rằng Bet Lucky 31 là một lựa chọn nữa với một số đặc thù mà chúng tôi giải thích dưới đây.

Lucki 31

Do đó, một cược 31 may mắn được hình thành

Điểm khởi đầu là Chọn năm dự báo cơ sở mà chúng tôi sẽ chơi cho đến khi chúng tôi đạt 31 cược khác nhau. Khi tiền đề đó được thực hiện, 31 kết hợp của chúng tôi được tóm tắt theo cách này:

  • 5 Đặt cược đơn giản
  • 10 Cược gấp đôi
  • 10 Triple kết hợp
  • 5 Cược tích lũy tứ giác
  • Một kết hợp với năm sự kiện được chọn

Tính đặc biệt của Lucky 31, như với Lucky 15, là sự kết hợp của các cược đơn giản cho phần còn lại của các kết hợp.

Sự khác biệt giữa Super Yankee và một người may mắn 31

Nếu bạn quyết tâm đặt cược hệ thống và đạt được cược với năm dự báo đã chọn của mình, bạn sẽ thấy những gì bạn sẽ có Hai tùy chọn đặt cược đa năng: Lucky 31 và Super Yankee.

Sự khác biệt giữa hai là sự kết hợp với 26 cược của siêu Yankee của năm cược đơn giản riêng biệt trong năm sự kiện được chọn của chúng tôi. Đó là, Super Yankee không kết hợp các cược đơn giản và may mắn 31.

Lợi ích của Lucky 31

Như với phần còn lại của hệ thống đặt cược, trong hộp mà bạn phải thêm số tiền đặt cược mà bạn phải nhân nó với tổng số cược khác nhau tạo nên nhiều cam kết (trong trường hợp này là 31).

Biết trước rằng Rủi ro được phân phối theo tỷ lệ bằng nhau Nó sẽ làm cho bạn lựa chọn tùy chọn này hay tùy chọn khác. Việc đặt cược nhiều người có thể được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng, nhưng bạn sẽ không thể chọn một cổ phần khác giữa tất cả các kết hợp phát sinh.

Tùy thuộc vào bạn để quyết định xem bạn có muốn thực hiện tất cả các cược riêng không, chọn số tiền được chơi trong mỗi kết hợp hay nếu bạn thích sử dụng phương thức đặt cược nhiều cược rủi ro cùng một số tiền trong mỗi và mỗi một trong các kết hợp khác nhau.