kq vl world cup 2022 chau a

Đan mạch. Sư đoàn 1

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
18:00
hai.
+373
5.25 3,92 1.60
Ngày 12 tháng 8. 18:30
+317
3.35 3,72 1,99
Ngày 12 tháng 8. 18:30
+319
2.43 3,58 2.64
Ngày 12 tháng 8. 18:30
+312
4.25 3,84 1.74
11. 13:00
+316
2.10 3.64 3.14
11. 15:00
+316
2,78 3,55 2.33