kqbd vòng loại world cup châu á

Bồ Đào Nha. Primeira League

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 21:15
+372
3.16 3,52 2.17
11. 19:00
+352
12,25 6.05 1.23
11. 21:30
+344
1.22 6,00 13,50
14 tháng 8. 16:30
+306
2.54 3.16 2,85
14 tháng 8. 19:00
+294
11.00 5.65 1.26
14 tháng 8. 21:30
+311
2.04 3,44 3,58
15 tháng 8. 16:30
+312
2,40 3.30 2,93
15 tháng 8. 19:00
+313
2,85 3.35 2.43
15 tháng 8. 21:30
+311
2.36 3.24 3.05