lịch đá euro 2018 Khôi phục mật khẩu

Vui lòng làm theo các bước được mô tả dưới đây để khôi phục mật khẩu của bạn.

Thông tin về việc khôi phục mật khẩu của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trong phần Dữ liệu cá nhân trên mạng.

  • Số tài khoản - Nó phải chứa từ 6 đến 7 chữ số.
  • Email - Bạn phải khớp với địa xôi lạc tv chỉ được chỉ định trong phần "Dữ liệu cá nhân" trong tài khoản của bạn.
  • AKA bạn phải bắt đầu bằng một chữ cái và chỉ có thể chứa các chữ cái, chữ số và ký hiệu "-" hoặc "_". Nó phải chứa từ 3 đến 32 ký tự.