lịch đá world cup 2022 việt nam

Hàn Quốc. K League 1

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 11:00
hai.
+367
1.62 3,90 5.35
11. 12:30
+313
3.64 3,40 2.03
14 tháng 8. 12:00
+314
2,73 3.22 2.60
14 tháng 8. 12:30
+304
2.06 3.125 3,92
15 tháng 8. 11:00
+313
2.22 3,44 3.125
15 tháng 8. 12:00
hai.
+316
2,56 3.20 2,79