lịch bóng đá việt nam 2021

Phần Lan. Vikkausliiga

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 5 giờ chiều
hai.
+373
1.68 3,98 4.65
11. 16:00
hai.
+371
3,78 3,46 1.97
11. 16:00
+372
2.01 3.60 3.50
14 tháng 8. 15:00
+306
1.44 4.60 6.70
15 tháng 8. 5 giờ chiều
hai.
+311
5.05 4,00 1.63