lịch bảng g vòng loại world cup 2022

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
10:00
+12
2.375 1,53
10:00
hiệp hội fifa
+12
1.27 3,48
11:30
+12
1.36 2,94
11:30
hiệp hội fifa
+12
1.285 3.36
11:30
+12
1.27 3,48
hiệp hội fifa
11:30
+12
3,72 1.24
13:30
hiệp hội fifa
+12
1,54 2.35
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2