lịch khai mạc world cup

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
23:00
1.029 8,60
Ngày 12 tháng 8. 00:00
1,005 10,75