lịch play off world cup

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 19:30
1,72 2.07
11. 15:30
2.01 1.77