lịch thi đấu của đội tuyển quốc gia việt nam

Scotland. Liên đoàn 2

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
hà lan world cup 2018 Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 16:00
+233
2.62 3.28 2.61
11. 16:00
+231
hà lan world cup 2018 2.20 3.30 3.20
11. 16:00
+225
1.80 3.50 4.40
11. 16:00
hà lan world cup 2018
+232
2.33 3.26 2,99
11. 16:00
+231
2,73 3,48 2,40